Az én kertem, az én Földem!

Lakossági faültetési akció

Az önkormányzat idén is meghirdeti az őszi lakossági faültetési akciót, melynek célja a lakóház előtti belterületi-közterületi zöldsáv szépítése. Az akció keretében, melyre október 15-ig lehet jelentkezni, az önkormányzat ingyenesen biztosítja a fákat.

Pályázati feltételek:

 • Egy cím elé maximum 5 db fa igényelhető (10/12 törzskörméretű földlabdás fák).
 • Kizárólag belterületi, aszfaltozott és csatornázott utcára igényelhetőek fák.
 • Az igénylő vállalja az 1x1x1 méteres ültetőgödör megadott határidőig való kiásását. (Amennyiben a megadott határidőig nem készül el a megfelelő ültetőgödör, akkor a fát nem tudjuk átadni.)
 • Megadott fajták közül választhatnak a lakosok, de a CSÖTESZ Kft. szakmailag felülbírálhatja azt. (Az egységes utcakép kialakítása érdekében az utcában nagyobb részt megtalálható fafajta igénylése lesz elfogadható.) A fafajták kismértékben változhatnak a faiskolai készletek függvényében.
 • A fák kiszállításakor a CSÖTESZ Kft. minden fához 2 db támoszlopot és törzsvédőt ad át.
 • A fa beültetéséről, beiszapolásáról az igénylőnek kell gondoskodnia a kiszállítás napján.
 • A jelentkezőnek vállalnia kell a fa rendszeres locsolását, és a tél előtt a gyökér körüli föld felkupacolását.
 • A programban azok a csömöri lakosok vehetnek részt, akik az elmúlt 5 évben nem vettek részt a Csömör Nagyközség Önkormányzata által meghirdetett faültetési akcióban.

Jelentkezési határidő: 2020. október 15.

Jelentkezni lehet kitöltött és aláírt jelentkezési lappal, melyet személyesen a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit kft. irodájában, (2141 Csömör, Szabadság út 5.) lehet leadni, vagy e-mailben megküldeni a csotesz@csomor.hu email címre. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel, a kéréseket a készlet erejéig tudjuk teljesíteni.

A jelentkezési lap elérhető a a lap alján találhtó linkről, valamint a www.csotesz.hu oldalon. Az igényelhető fafajtákról bővebb ismertető a CSÖTESZ Kft. honlapján olvasható.

Védőtávolságok:

 • Kis, – gömbkoronás fa telekhatártól, épülettől minimum 2,0 méter.
 • Ajtó, ablak elé legkevesebb 2,5 méter.
 • Kapubehajtótól 1 méterre.
 • Nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől minimum 3 méter, ajtó-, ablak elé minimum 3,5 méter
 • Kapubehajtótól minimum 1,5 méter.
 • Fák ültetési távolsága egymástól korona mérettől függően 5-7 méter.
 • Védőtávolság villanyoszloptól 3 méter.
 • Védőtávolság tűzcsaptól  3 méter.

Tervezetten az alábbi fatípusokból lehet majd igényelni:

Légvezeték alá ültethető fák

Gömbkoronájú fák:

Gömbjuhar

Gömbkőris

Gömbhárs

Gömb csepleszmeggy

Alacsonyra növő fák

Kétbibés galagonya

Borbás berkenye

Fényeslevelű galagonya

’Bori’ ezüst hárs

Magasabbra növő fák (olyan helyekre, ahol nincs légvezeték):

Korai Juhar

Magyar Kőris

Kislevelű hárs

Mezei juhar

 

A jelentkezési lap letölhető az alábbi linkre kattinva:
http://www.csomor.hu/document/get/425775/jelentkezesi_lap_faultetesre_2020.pdf